top of page

Добре! Повідомлення отримано.

Методичний кабінет

Хто стоїть на місці – той відстає

Народна мудрість

          Зміст роботи методичного кабінету визначено Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України № 582 від 12 грудня 2000 року «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти».

 

Місце методичного кабінету в структурі методичної роботи

          У методичному кабінеті упорядковані і зосереджені інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали передового педагогічного досвіду, зразки навчально-плануючої та звітної документації, дидактичні матеріали, а також укомплектовані матеріали на допомогу молодим викладачам та майстрам виробничого навчання, матеріали для самоосвіти та вдосконалення педагогічної і фахової майстерності педпрацівників.

 

Алгоритм роботи методичного кабінету

          В методкабінеті оформлені матеріали, тематичні папки на допомогу молодим педагогам із збірками відкритих уроків, позаурочних заходів. Створені картотеки методичних розробок педагогів, методичних рекомендацій, картотеки і адреси передового педагогічного досвіду, представлено дидактичний і наочний матеріал, експозиційні матеріали на тематичних стендах, у процесі створення електронної бази.

Методичний кабінет є центром методичної роботи ліцею, тут діють: педагогічна рада, методична рада, методичні комісії, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школи професійної майстерності, педагогічні читання тощо. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який складається на навчальний рік та затверджується на першому засіданні педагогічної ради.

Усі методичні матеріали, сконцентровані в методичному кабінеті, розподіляються на групи за змістом:

         1. Директивні та інструктивно-методичні матеріали: положення, інструкції, інструктивно-методичні листи з питань організації і керівництва навчально-виховним процесом, методичні рекомендації, інформаційні матеріали.

         2. Література та періодичні видання з теорії навчання і виховання: підручники з педагогіки, психології і методи професійного навчання, навчальні посібники, педагогічні газети і журнали.

         3. Навчально-методична література з питань навчання і виховання: – зведений план методичний роботи; – навчальні плани і програми з усіх професій, підготовку яких здійснює ліцей; – підручники з окремих предметів, методичні розробки окремих тем програми; – матеріали з проведення лабораторних, практичних, директорських контрольних робіт, поетапної атестації; – брошури, буклети, інформаційні матеріали з описом досвіду майстрів виробничого навчання, викладачів з окремих предметів і професій; – діючі стандарти та нормативи, матеріали з питань охорони праці тощо; – довідкова література: технічні довідники, словники, каталоги.

         4. Документація з питань організації методичної і навчально-виховної роботи: – зразки плануючої та звітної документації викладача і майстра виробничого навчання, поурочно-тематичний план, план виробничої діяльності, перелік навчально-виробничих робіт тощо; – перспективний план роботи ліцею на рік, план виробничої діяльності ,план роботи методичного кабінету, методичних комісій, тематика педрад, педчитань, графік проведення відкритих уроків, матеріали стажування майстрів, матеріали з атестації педпрацівників тощо.

         5. Дидактичні матеріали і наочні посібники, створені в ліцеї: зразки кращої навчально-плануючої документації майстрів виробничого навчання, викладачів, плани і матеріали відкритих уроків, доповіді, реферати, методичні розробки педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, зразки письмових і творчих екзаменаційних робіт, роздаткових дидактичних матеріалів для самоосвітньої роботи учнів з окремих предметів і професій, варіанти тестових завдань, пакети комплексних контрольних завдань з професій, критерії оцінки знань з предметів і професій, плани та сценарії предметно-методичних тижнів, вечорів, свят, матеріали профорієнтаційної роботи тощо. В методичному кабінеті є комп’ютер, підключений до мережі Інтернет.

20190325_105535.jpg

        Методичний кабінет відіграє важливу роль в організації ефективної методичної роботи ліцею. Він є центром методичної роботи та допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання, вихователям, практичному психологу, місцем, де створені умови для підготовки компетентних педагогічних працівників професійно-технічної освіти, центром науково-педагогічної інформації

bottom of page